McGraw-Hill ebook library

29-51 (22)

McGraw-Hill ebook library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการแพทย์ พยาบาล และภาษาศาสตร์ ใช้งานง่าย 

  • มีหนังสือมากกว่า 600 เล่ม

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : NU

ระยะเวลาการบอกรับ : 30/06/2023-29/06/2024