Online database

McGraw-Hills Access ObGyn

McGraw-Hills Access ObGyn เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ฉบับเต็ม ของสำนักพิมพ์  McGraw – Hill มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 28 ชื่อเรื่อง ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทั้งหมดในที่เดียว แหล่งข้อมูลออนไลน์ของ ObGyn ที่ครอบคลุมนี้อัปเดตเป็นประจำ ครอบคลุมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาทั้งหมด ช่วยเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาด้วยการเข้าถึงวิดีโอและเคสต่าง ๆ ได้ทันที รวมถึงข้อมูล Williams animations และคลังข้อมูลอ้างอิงด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นของเราจาก McGraw-Hill Medical ซึ่งจะสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้ และให้สูติแพทย์และนรีแพทย์ฝึกหัดเสริมความรู้ทางการแพทย์ รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : ME ระยะเวลาการบอกรับ : 30/08/2023-29/08/2024 คู่มือ

McGraw-Hills Access ObGyn Read More »

Gale OneFile: Leadership and Management

Gale OneFile: Leadership and Management ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21, พลวัตรองค์การ, การนำและความเป็นผู้นำ, การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง และอื่น ๆ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 536 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Leadership and Management Read More »

Gale OneFile: Communications and Mass Media

Gale OneFile: Communications and Mass Media ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารในทุกแง่มุม รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 693 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Communications and Mass Media Read More »

Gale OneFile: Economics and Theory

Gale OneFile: Economics and Theory ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ ที่มีข้อมูลบทความที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ, การตลาดสินค้า, การพัฒนานโยบาย, การวิเคราะห์แนวโน้ม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1752 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Economics and Theory Read More »

Emerald Emerging Markets Case Studies

Emerald Emerging Markets Case Studies Emerging Markets Case Studies (EMCS) publishes discussion-based teaching case studies that offer students the opportunity to explore real-world challenges in the classroom environment, allowing them to test their decision-making skills before taking their knowledge into the workplace. All cases accepted by Emerald into Emerging Markets Case Studies have teaching notes,

Emerald Emerging Markets Case Studies Read More »

CABI Compendium

CABI Compendium ฐานข้อมูล CABI Compendium  ผลิตโดย CABI เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายในประกอบไปด้วยเนื้อหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร รวมถึงสัตวแพทย์ เป็นฐานข้อมูลวารสารที่ได้นำเอาข้อมูลมาจำแนก ทำให้ผู้เรียนและนักวิจัย ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกมากกว่าการสืบค้นแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขา ดังนี้ CABI Compendium Animal Health and Production สุขภาพสัตว์ และการผลิตปศุสัตว์, CABI Compendium Aquaculture การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, CABI Compendium Crop Protection การป้องกันพืชผล, CABI Compendium Forestry ป่าไม้, CABI Compendium Horticulture พืชสวน และ CABI Compendium Invasive Species แมลงและศัตรูพืช รูปแบบ : PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ

CABI Compendium Read More »

MITPRESS Direct Ebooks

MITPRESS Direct Ebooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MIT Press Direct ebooks จากสำนักพิมพ์ MIT Press กว่า 1,000 รายการ เป็นปีพิมพ์ 2023 กว่า 100 รายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ Science, Business & Economics, Computers, Social Science, Political Science, Philosophy, Technology & Engineering, Art, Architecture, Psychology, Fiction, Design, Education, Medical, Language Arts & Disciplines, Biography & Autobiography, Games & Activities, Nature, History, Games, etc.

MITPRESS Direct Ebooks Read More »

Open Access Theses and Dissertations

Open Access Theses and Dissertations OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,491,262 theses and dissertations. (OATD, Retrieved on May 23, 2023) รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free

Open Access Theses and Dissertations Read More »

eBook University Press Collection Trial

eBook University Press Collection Trial ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 40,000 รายการ จาก 90 สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมือง วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย รูปแบบ : HTML, PDF ระยะเวลาการเข้าใช้งาน : 01/03/2023-29/02/2024 หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

eBook University Press Collection Trial Read More »

MBA KKU Full-text database

MBA KKU Full-text database ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาอิสระฉบับเต็มIndependent Study Report Full-Text Databaseหากต้องการดาวน์โหลด IS ฉบับเต็ม ท่านต้องทำการเข้าระบบด้วย KKU Account ของท่านก่อนหากเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังไม่มี KKU Account สามารถสมัครได้ที่นี่ https://accounts.kkumail.com/alumni/sign-upสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ในส่วนของระบบสืบค้น รูปแบบ : PDF บอกรับโดย :  Free for KKU หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

MBA KKU Full-text database Read More »