McGraw-Hills Access ObGyn

McGraw-Hills Access ObGyn

เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ฉบับเต็ม ของสำนักพิมพ์  McGraw – Hill มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 28 ชื่อเรื่อง ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทั้งหมดในที่เดียว แหล่งข้อมูลออนไลน์ของ ObGyn ที่ครอบคลุมนี้อัปเดตเป็นประจำ ครอบคลุมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาทั้งหมด ช่วยเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาด้วยการเข้าถึงวิดีโอและเคสต่าง ๆ ได้ทันที รวมถึงข้อมูล Williams animations และคลังข้อมูลอ้างอิงด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นของเราจาก McGraw-Hill Medical ซึ่งจะสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้ และให้สูติแพทย์และนรีแพทย์ฝึกหัดเสริมความรู้ทางการแพทย์

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 30/08/2023-29/08/2024