ProQuest Ebook Central

63

ProQuest Ebook Central

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากกว่า 10,000 รายการ รวม Open Access จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก โดยมีสาขาต่างๆ เช่น  Business Management, Economics, Anthropology, Social Science, Law, Science, Engineer เป็นต้น

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : KKU, KKBS,

ระยะเวลาการบอกรับ : ซื้อขาดเป็นรายเล่ม และ Open Access เข้าใช้งานได้ฟรี