คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)

71

คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)

คลังเอกสารสาธารณะรวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลแบบเปิดของประเทศไทย เน้นข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา และสังคมปัจจุบัน ในเว็บไซต์นี้มีผลงานมากกว่า 12,000 ชิ้น

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย :  Free