Admin

Chulalongkorn Journals Online (CUJO)

Chulalongkorn Journals Online (CUJO) โครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access (Chula Digital Collections, สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566) รูปแบบ : PDF บอกรับโดย : Free คู่มือ

Chulalongkorn Journals Online (CUJO) Read More »

Open Access Theses and Dissertations

Open Access Theses and Dissertations OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,491,262 theses and dissertations. (OATD, Retrieved on May 23, 2023) รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free

Open Access Theses and Dissertations Read More »

eBook University Press Collection Trial

eBook University Press Collection Trial ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 40,000 รายการ จาก 90 สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมือง วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย รูปแบบ : HTML, PDF ระยะเวลาการเข้าใช้งาน : 01/03/2023-29/02/2024 หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

eBook University Press Collection Trial Read More »

MBA KKU Full-text database

MBA KKU Full-text database ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาอิสระฉบับเต็มIndependent Study Report Full-Text Databaseหากต้องการดาวน์โหลด IS ฉบับเต็ม ท่านต้องทำการเข้าระบบด้วย KKU Account ของท่านก่อนหากเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังไม่มี KKU Account สามารถสมัครได้ที่นี่ https://accounts.kkumail.com/alumni/sign-upสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ในส่วนของระบบสืบค้น รูปแบบ : PDF บอกรับโดย :  Free for KKU หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

MBA KKU Full-text database Read More »

EBSCO ebook Collection

EBSCO ebook Collection เป็นแหล่งรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมโดย EBSCO ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งหมด ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กว่า 12,000 รายการ รูปแบบ : HTML, PDF ระยะเวลาการบอกรับ : หนังสือซื้อขาด หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

EBSCO ebook Collection Read More »

Gale OneFile: Science

Gale OneFile: Science ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีข้อมูลพัฒนาการล่าสุดของในวงการวิทยาศาสตร์ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1000 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Science Read More »

Zotero

Zotero Zotero คือ เครื่องมือสำหรับจัดการรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง (Reference manager) ที่สามารถนำเข้าข้อมูลทางบรรณานุกรมได้หลายภาษา ใช้งานโดยการติดตั้งลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับติดตั้งส่วนเสริมเพื่อทำงานร่วมกับเว็บเบราซ์เซอร์ โดยติดตั้ง Zotero connector และทำงานร่วมกับ MS Word Plugin เพื่อให้ได้รายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงสำเร็จรูปตามที่ผู้ใช้ต้องการ รูปแบบ : Reference manager บอกรับโดย : Free คู่มือ Launhpad

Zotero Read More »

Mendeley Institutional Edition

Mendeley Institutional Edition Mendeley คือ เครื่องมือสำหรับจัดการรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมได้ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลบรรณานุกรมผ่าน Mendeley WebImporter และทำงานร่วมกับ MS Word Plugin เพื่อให้ได้รายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงสำเร็จรูปตามที่ผู้ใช้ต้องการ รูปแบบ : Reference manager บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 1 Aug 2023 – 31 Jul 2024 ลงทะเบียนด้วย KKU email (xxx@kku.ac.th หรือ xxx@kkumail.com) เพื่อรับ Personal Space 100 GB คู่มือ Manual Launhpad

Mendeley Institutional Edition Read More »

KKU Ebook web portal

KKU Ebook web portal (Ebook for all) เป็นแหล่งรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกคน ภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อขาดแบบเป็นรายชื่อ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น ๆ จากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการเผยแผ่ความรู้ เป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รูปแบบ : HTML, PDF ระยะเวลาการบอกรับ : หนังสือซื้อขาด หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home ยกเว้นหนังสือ Free ebook for all สามารถเข้าใช้งานได้สำหรับทุกคน คู่มือ

KKU Ebook web portal Read More »

ScienceDirect Ebooks

Science Direct ebooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนังสือซื้อขาด 259 รายการ หนังสือฟรี (Complimentary books) 40 รายการ ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ https://bit.ly/SD-ebook รูปแบบ : HTML, PDF ระยะเวลาการบอกรับ : หนังสือซื้อขาด คู่มือ

ScienceDirect Ebooks Read More »